අපගේ නවතම නිෂ්පාදන

අපි ගැන

Shenzhen Zhongke Century Technology Co., Ltd.2009 දී ආරම්භ කරන ලද අතර, මයික්‍රෝ ඩීසී බුරුසු රහිත කේන්ද්‍රාපසාරී ජල පොම්පයේ පර්යේෂණ, සංවර්ධනය, නිෂ්පාදනය, අලෙවිය සහ සේවයේ නියැලී සිටින වෘත්තීය, ප්‍රමුඛ සහ විශාලතම නිෂ්පාදකයෙකි.ඩීසී බුරුසු රහිත මෝටරයක බුරුසු රහිත කේන්ද්‍රාපසාරී ඩීසී පොම්පය භාවිතා කිරීම බුරුසු උල්ෙල්ඛය පිළිබඳ කරදර ඉවත් කරයි, සේවා ජීවිතයක් සහතික කරයි…

දැන් විමසීමක් යවන්න